Xornada de presentación 2022/2023

O venres 16 de setembro realizaremos a xornada de presentación do Máster en Necesidades Específicas de Apoio Educativo (MUNEAE) ás 17 horas na aula 8 da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra.