Curso académico 2020/2021

De luns a venres, de 16.15 a 21.15 h (aula 8 da FCCED)

Materia Horario
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con discapacidade intelectual
Manuel Ojea1, Manuel Deaño2, Mar García3
1 de outubro1, 7 e 8 de outubro2, 4 de novembro3
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con discapacidade motriz
Salvador González1, Esther Asensio2, Iría Carrera3, Ana Rebollo4
23 de setembro1, 8 de outubro2, 12 de novembro3, 4 de decembro4, 14 de xaneiro1
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con discapacidade sensorial
Juan Luis Rodríguez1, Elena Gayo2, Mercedes Fernández3
30 de setembro1, 213 e 282 de outubro
Resposta organizativa do centro educativo e servizos de apoio
Adoración de la F.1, Manuel Deaño2, Sonia Alfonso3, Elena Gayo4
24 de setembro2, 294 de outubro, 54 de 133 de novembro, 15 de xaneiro
O Deporte como medio integrador
J.L. García Soidán
3 de decembro
Sistemas de avaliación e intervención en educación física para o alumnado con NEAE
Iván M. Lemos, Carlos Ayán
2, 9, 11 e 16 de decembro
Intervención en necesidades educativas dos alumnos derivadas do contexto socio-cultural
Ángeles Conde1, Olegaria Mosqueda2, Mónica Rodríguez Enríquez3, Francisca Fariña4, Mª. José Vázquez Figueiredo5
182, 173 de decembro, 10 de decembro4, 5, 21 de xaneiro1
Desenvolvemento psicomotor e discapacidade
Aurora Martínez1, Pino Díaz2, Roberto Barcala3
112, 181 e 253 de febreiro
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con dificultades específicas de aprendizaxe
Fernando Tellado1, Manuel Deaño2, Sonia Alfonso3, Fernanda Parente4
272 e 281 de xaneiro, 124 e 173 de marzo, 14 de maio1
Metodoloxías para a inclusión escolar
Manuel Deaño1, Martina Ares Ferreirós2, Sonia Alfonso3
41, 102 e 242 de febreiro, 24 de marzo3, 11 de maio3
As TIC aplicadas á educación inclusiva
Esther Martínez, Manuela Raposo
12 e 26 de febreiro, 5 e 26 de marzo
Altas capacidades: desenvolvemento do talento na aula
Miriam Fernández1, M.J. Martínez2
41, 111 e 252 de marzo, 13 de maio2
Iniciación deportiva para o alumnado con NEAE
Carlos Ayán
3 de febreiro, 3 e 10 de marzo, 10 de maio

 

Horario das prácticas externas
O horario presentarase en calendario aparte e informarase ao estudantado unha vez comezado o curso, xa que debe axustarse á dispoñibilidade dos centros participantes. Estas prácticas serán na súa maior parte pola mañá, en horario académico.

 

Calendario do máster 2020/2021