Curso académico 2022/2023

En horario de tarde, de 16.15 a 21.15 h (aula 8 da FCCED)

 

Horario das prácticas externas
O horario presentarase en calendario aparte e informarase ao estudantado unha vez comezado o curso, xa que debe axustarse á dispoñibilidade dos centros participantes. Estas prácticas serán na súa maior parte pola mañá, en horario académico.

 

Calendario do mestrado 2023/2024