Deaño Deaño

Catedrático/a de universidade

Área de Psicoloxía Evolutiva e da Educación
Departamento de Psicoloxía Evolutiva e Comunicación

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 1, Planta 1, Despacho 7
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 079
deano@uvigo.es

Investigación

Grupo de investigación

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Liñas de investigación

  • Dificultades específicas da aprendizaxe, prevención e tratamento
  • Necesidades educativas especiais