G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición Comezo Fin
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2021/2022
Convocatoria aberta
24/11/2021 17/12/2021

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin
Bolsa Xeral do MEFP 2021/2022
Convocatoria pechada
03/08/2021 14/10/2021

Universidade de Vigo

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin
Axudas COVID-19
Convocatoria pechada
22/01/2021 19/02/2021
Bolsa para o inicio de estudos en Máster oficial, 2020/2021
Convocatoria pechada
08/02/2021 26/02/2021
Bolsas "Ourense rural" para o estudantado do campus de Ourense, curso 2021/2022
Convocatoria pechada
05/10/2021 21/10/2021
Bolsas de axuda ao estudo 2020/2021
Convocatoria pechada
02/03/2021 25/03/2021
Bolsas para a realización de actividades de carácter formativo para o alumnado de Grao e Máster da Universidade de Vigo, 2020/2021
Convocatoria pechada
05/06/2021 02/07/2021
Bolsas para o estudantado beneficiario ou solicitante de protección internacional, 2021/2022
Convocatoria pechada
26/07/2021 15/09/2021
Bolsas Santander Estudos Progreso 2021/2022
Convocatoria pechada
17/09/2021 01/12/2021

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Universidade de Vigo

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin
Bolsa Comedor 2020/2021
Convocatoria pechada
02/03/2021 25/03/2021
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2020/2021
Convocatoria pechada
01/07/2020 31/03/2021
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2021/2022
Convocatoria aberta
24/11/2021 17/12/2021
Bolsas Oportunidade ao Talento
Convocatoria pechada
06/07/2021 11/10/2021

Xunta de Galicia

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios. Convocatoria 2021/2022
Convocatoria pechada
04/06/2021 30/09/2021

Universidade de Vigo

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin
Bolsas de formación en centros de investigación 2021/2022
Convocatoria pechada
22/06/2021 26/07/2021
Bolsas de formación en centros universitarios 2021/2022
Convocatoria pechada
22/06/2021 26/07/2021
Bolsas de formación en sistemas informáticos 2021/2022
Convocatoria pechada
22/06/2021 26/07/2021
Bolsas de formación en unidades e áreas 2021/2022
Convocatoria pechada
22/06/2021 26/07/2021
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2020/2021
Convocatoria pechada
13/02/2021 12/03/2021
Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE
Convocatoria pechada
06/10/2020 30/11/2020

Xunta de Galicia

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Universidade de Vigo

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Xunta de Galicia

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Universidade de Vigo

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin
Bolsas de mobilidade para o estudantado dos mestrados universitarios, 2020/2021
Convocatoria pechada
23/04/2021 24/05/2021

Xunta de Galicia

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin
Bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo en mercados emisores
Convocatoria pechada
01/05/2021 31/05/2021

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin
Certame Universitario Arquímedes
Convocatoria pechada
21/10/2021 20/11/2021

Universidade de Vigo

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin
Axudas para redactar e defender en galego Teses de doutoramento e Premios á Calidade Lingüística nos Traballos Fin de Grao e Mestrado, 2020/2021
Convocatoria pechada
22/07/2021 17/09/2021
IV Premios de Investigacion, Transferencia e Divulgación Científica do Campus da Auga 2021
Convocatoria pechada
29/10/2021 01/12/2021
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de mestrado
Convocatoria pechada
21/07/2021 30/09/2021
Premios ao mellor TFG/TFM en Axenda 2030, cooperación ao desenvolvemento e RSU, 2020/2021
Convocatoria pechada
22/07/2021 30/09/2021
Premios aos expedientes académicos con mellores cualificacións para o alumnado dos mestrados universitarios no curso 2020/2021
Convocatoria pechada
22/07/2021 30/09/2021
Premios Consello Social UVigoHumana
Convocatoria pechada
24/09/2021 15/10/2021
Premios de poesía, relato curto e tradución 2021
Convocatoria pechada
26/02/2021 16/04/2021
Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos TFG e TFM
Convocatoria pechada
21/07/2021 30/09/2021
Premios INCUVI-EMPRENDE
Convocatoria pechada
06/10/2021 26/10/2021

Xunta de Galicia

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin
Premio Comunicar en Igualdade
Convocatoria pechada
01/03/2019 16/09/2019
Premios Valedora do Pobo TFG/TFM en materia de igualdade
Convocatoria pechada
17/03/2020 15/10/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Degree students, M - Master students, P - PhD students
Descrición Comezo Fin