Curso académico 2022/2023

Materia 1ª oportunidade 2ª oportunidade
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con discapacidade intelectual 20/01/2023 06/07/2023
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con discapacidade motriz 17/01/2023 27/06/2023
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con discapacidade sensorial 11/01/2023 04/07/2023
Resposta organizativa do centro educativo e servizos de apoio 19/01/2023 30/06/2023
O Deporte como medio integrador 12/01/2023 28/06/2023
Sistemas de avaliación e intervención en educación física para o alumnado con NEAE 13/01/2023
Intervención en necesidades educativas dos alumnos derivadas do contexto socio-cultural 18/01/2023 30/06/2023
Desenvolvemento psicomotor e discapacidade 16/05/2023 29/06/2023
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con dificultades específicas de aprendizaxe 12/05/2023 27/06/2023
Metodoloxías para a inclusión escolar 10/05/2023 06/07/2023
As TIC aplicadas á educación inclusiva 19/05/2023 07/07/2023
Altas capacidades: desenvolvemento do talento na aula 11/05/2023 29/06/2023
Iniciación deportiva para o alumnado con NEAE 18/05/2023

Calendario do mestrado 2022/2023