Curso académico 2021/2022

De mércores a venres, de 16.15 a 21.15 h (aula 8 da FCCED)

Materia Horario
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con discapacidade intelectual
Manuel Deaño1, Manuel Deaño2, Manuel Ojea3
231 e 292 de setembro, 73 de octubro
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con discapacidade motriz
Salvador González1, Esther Asensio2, Iría Carrera3, Ana Rebollo4
221 de setembro, 82 de outubro, 43 de novembro, 174 de decembro
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con discapacidade sensorial
Juan Luis Rodríguez1, Elena Gayo2, Mercedes Fernández3
241 de setembro, 6 2 e 133 de outubro
Resposta organizativa do centro educativo e servizos de apoio
Manuel Deaño1, Elena Gayo2, Sonia Alfonso3
301 de setembro, 102, 113, e 242 de novembro
O Deporte como medio integrador
J.L. García Soidán
18 de novembro e 4 de decembro
Sistemas de avaliación e intervención en educación física para o alumnado con NEAE
Iván M. Lemos, Carlos Ayán
1, 3, 15, 16 de decembro
Intervención en necesidades educativas dos alumnos derivadas do contexto socio-cultural
Ángeles Conde1, Olegaria Mosqueda2, Francisca Fariña3, Mª. José Vázquez Figueiredo4, Mónica Rodríguez5
121, 172, e 263, 4 de novembro, 105 de decembro
Desenvolvemento psicomotor e discapacidade
Pino Díaz1, Roberto Barcala2
101 de febreiro, 4 de marzo1, 62 de abril
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con dificultades específicas de aprendizaxe
Fernando Tellado1, Sonia Alfonso2, Manuel Deaño3, Fernanda Parente4
31, 92, e 173 de febreiro, 114 de marzo
Metodoloxías para a inclusión escolar
Manuel Deaño1, Martina Ares 2
161, 232 e 242 de febreiro, 172 de marzo
As TIC aplicadas á educación inclusiva
Esther Martínez, Manuela Raposo
11 e 25 de febreiro, 18 e 25 de marzo
Altas capacidades: desenvolvemento do talento na aula
Miriam Fernández1, M.J. Martínez2
31, 101 e 242 de marzo
Iniciación deportiva para o alumnado con NEAE
Carlos Ayán
16, 23 e 30 de marzo

 

Horario das prácticas externas
O horario presentarase en calendario aparte e informarase ao estudantado unha vez comezado o curso, xa que debe axustarse á dispoñibilidade dos centros participantes. Estas prácticas serán na súa maior parte pola mañá, en horario académico.

 

Calendario do máster 2021/2022