Curso académico 2022/2023

En horario de tarde, de 16.15 a 21.15 h (aula 8 da FCCED)

Materia Horario
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con discapacidade intelectual
Manuel Deaño1, Manuel Ojea2, Mar García3
221, 282 e 291 de setembro, 43 de novembro
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con discapacidade motriz
Salvador González1, Esther Asensio2, Iría Carrera3, Ana Rebollo4
211 e 302 de setembro, 33 de novembro, 164 de decembro
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con discapacidade sensorial
Juan Luis Rodríguez1, Elena Gayo2, Mercedes Fernández3
231 de setembro, 5 2 e 133 de outubro
Resposta organizativa do centro educativo e servizos de apoio
Manuel Deaño1, Elena Gayo2, Marcos A. Fernández3
61 de outubro, 92, 103, e 243 de novembro
O Deporte como medio integrador
J.L. García Soidán
17 e 23 de novembro
1 de decembro
Sistemas de avaliación e intervención en educación física para o alumnado con NEAE
Iván M. Lemos, Carlos Ayán
30 de novembro, 2, 14, e 15 de decembro
Intervención en necesidades educativas dos alumnos derivadas do contexto socio-cultural
Ángeles Conde1, Olegaria Mosqueda2, Mónica Rodríguez Enríquez3, Francisca Fariña4, Mª. José Vázquez Figueiredo5
111, 162 e 253 de novembro, 94,5 de decembro
Desenvolvemento psicomotor e discapacidade
Pino Díaz1, Xoana Reguera2, Roberto Barcala3
91 de febreiro, 242 e 313 de marzo
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con dificultades específicas de aprendizaxe
Fernando Tellado1, Sonia Alfonso2, Manuel Deaño3, Fernanda Parente4
21, 152 e 163 de febreiro, 104 de marzo
Metodoloxías para a inclusión escolar
Manuel Deaño1, Martina Ares Ferreirós2
11, 162, 232 e 302 de marzo
As TIC aplicadas á educación inclusiva
Esther Martínez, Manuela Raposo
10 e 24 de febreiro,
3 e 17 de marzo
Altas capacidades: desenvolvemento do talento na aula
Miriam Fernández1, M.J. Martínez2
231 de febreiro, 21 e 92 de marzo
Iniciación deportiva para o alumnado con NEAE
Carlos Ayán1, Silvia Varela Martínez2
151, 221 e 292 de marzo

 

Horario das prácticas externas
O horario presentarase en calendario aparte e informarase ao estudantado unha vez comezado o curso, xa que debe axustarse á dispoñibilidade dos centros participantes. Estas prácticas serán na súa maior parte pola mañá, en horario académico.

 

Calendario do mestrado 2022/2023