Calendario do mestrado para o curso 2022/2023

Está dispoñible o Calendario do mestrado para o curso 2022/2023.

Debe terse en conta que para as Prácticas Externas presentarase calendario aparte, do que se informará ao estudantado unha vez comezado o curso, xa que debe axustarse á dispoñibilidade dos Centros participantes. Estas prácticas serán no seu maior parte en horario de mañá.