Curso académico 2020/2021

Materia 1ª oportunidade 2ª oportunidade
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con discapacidade intelectual 16/01/2021 07/07/2021
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con discapacidade motriz 14/01/2021 05/07/2021
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con discapacidade sensorial 18/01/2021 02/07/2021
Resposta organizativa do centro educativo e servizos de apoio 15/01/2021 09/07/2021
O Deporte como medio integrador 13/01/2021 08/07/2021
Sistemas de avaliación e intervención en educación física para o alumnado con NEAE 20/01/2021
Intervención en necesidades educativas dos alumnos derivadas do contexto socio-cultural 21/01/2021 07/07/2021
Desenvolvemento psicomotor e discapacidade 18/05/2021 06/07/2021
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con dificultades específicas de aprendizaxe 14/05/2021 05/07/2021
Metodoloxías para a inclusión escolar 11/05/2021 09/07/2021
As TIC aplicadas á educación inclusiva 12/05/2021 01/07/2021
Altas capacidades: desenvolvemento do talento na aula 13/05/2021 06/07/2021
Iniciación deportiva para o alumnado con NEAE 10/05/2021

Calendario do máster 2020/2021