Curso académico 2021/2022

Materia 1ª oportunidade 2ª oportunidade
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con discapacidade intelectual 21/01/2022 01/07/2022
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con discapacidade motriz 18/01/2022 28/06/2022
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con discapacidade sensorial 12/01/2022 21/06/2022
Resposta organizativa do centro educativo e servizos de apoio 20/01/2022 27/06/2022
O Deporte como medio integrador 13/01/2021 22/06/2022
Sistemas de avaliación e intervención en educación física para o alumnado con NEAE 14/01/2022
Intervención en necesidades educativas dos alumnos derivadas do contexto socio-cultural 18/01/2022 01/06/2022
Desenvolvemento psicomotor e discapacidade 18/05/2022 23/06/2022
Intervención en necesidades educativas dos alumnos con dificultades específicas de aprendizaxe 13/05/2022 28/05/2022
Metodoloxías para a inclusión escolar 11/05/2022
As TIC aplicadas á educación inclusiva 20/05/2022 30/06/2022
Altas capacidades: desenvolvemento do talento na aula 12/05/2022 23/06/2022
Iniciación deportiva para o alumnado con NEAE 19/05/2022

Calendario do máster 2020/2021