Denominación Máster Universitario en Necesidades Específicas de Apoio Educativo
Código RUCT do título 4312440
Nivel académico Máster – Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro
Rama de coñecemento Ciencias sociais e xurídicas
Tipo de ensino Oficial (adaptada ao EEES)
Modalidade de ensino Presencial
Número de prazas ofertadas 30 prazas
Lingua de impartición Castelán, Galego
Curso académico de implantación 2008/2011
Número de créditos ECTS 60 (24 OBR / 6 OPT / 20 Prácticas / 10 TFM)
Réxime de permanencia Normativa de permanencia na UVigo
Duración do programa 2 cuadrimestres, 1 ano
Suplemento Europeo ao Título Regulamento na UVigo (RD 22/2015)
Data de verificación, publicación, etc 30/06/2010 – Verificación (Secretaría Xeral de Universidades 30/06/2010)
16/09/2010 – Autorización na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 23/09/2010)
22/11/2010 – Aprobación polo Consello de Ministros (BOE 16/12/2010)
19/12/2011 – Publicación do Plan de Estudos (BOE 02/01/2012 e DOG 13/01/2012)
20/07/2016 – Renovación da acreditación (Consello de universidades 22/07/2016)
Centros nos que se imparte Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Memoria do título Memoria verificada do título