O Máster oferta un total de 69 créditos, dos que os estudantes deben cursar 60 ECTS, distribuídos en 2 cuadrimestres de 30 créditos cada un. Dos 60 créditos, 20 corresponden ao Practicum e 10 ao Traballo Fin de Máster (TFM), 24 a materias obrigatorias e os 6 restantes a materias optativas (que os estudantes deben elixir dunha oferta de 15 créditos).

Para a obtención do titulo de Máster en Necesidades Específicas de Apoio Educativo os estudantes deberán superar os 24 créditos de carácter obligatorio, 6 de carácter optativo, 20 créditos de prácticas externas e 10 do Traballo Fin de Máster.

Materia Carácter ECTS Cuad.
Prácticas Externas I Obrigatoria 9
Prácticas Externas II Obrigatoria 11
Materia Carácter ECTS Cuad.
Traballo Fin de Mestrado Obrigatoria 10